Hotline: 1900-0262

Du lịch Trung Quốc - Hồng Kông - Đài Loan

6 ngày 5 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: Thứ 3 hàng tuần. Riêng tháng 6, ngày 19/6 được giảm mạnh.
7 ngày 6 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 07/03/2018
5 ngày 4 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: Khởi hành theo lịch trình
6 ngày 5 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: Khởi hành theo lịch trình
6 ngày 5 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: tháng 4,5,6/2018
4 ngày 3 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 28/04; 19,26/05; 09,16,23/06/2018
4 ngày 3 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 26/05 - 09,16,23/06 - 01,08,15/07
5 ngày 4 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 16;23;24;30/03/2018
5 ngày 4 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 28/03; 04;11;18/04; 16;23/05; 06;13;20;24;27/06; 04;11;18;25/07
1