Hotline: 1900-0262

Du lịch nước ngoài

6 ngày 5 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: Thứ 3 hàng tuần. Riêng tháng 6, ngày 19/6 được giảm mạnh.
15 ngày 14 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 3/6 & 8/7/2018
8 ngày 7 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 28/6; 5/7; 14/7; 28/7
12 ngày 11 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 18/6; 15/7; 14/8; 18/9; 16/10; 20/11/2018
9 ngày 8 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 14/6+21/6+ 12/7+9/8/2018
7 ngày 6 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 21/6+12/7+9/8/2018
7 ngày 6 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 28/10&11/11/2018
9 ngày 8 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 14,18,21 &25/6/2018; 9,12,26/7; 10/9, 11/10
6 ngày 5 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 10,18,30/6; 4&8/7